Yanlış pozitif gebelik testi nedenleri

 Evde gebelik testini yaptığınız zaman bazen yanlış pozitif sonuçla karşılaşabilirsiniz.Bu bir çok neden kaynaklanır.Testin son kullanma tarihi,kullandığınız ilaçlar,idrarın kirlenmesi ve bazı hastalıklar test sonucunu etkileyebilir.Bazen hastalığınız için kullandığınız bazı ilaçlar yanlış pozitif gebelik testine neden olabilir.


Yanlış pozitif gebelik testine neden olan ilaçlar nelerdir?

-HCG:Eğer yumurtlama olmuyorsa veya yumurtlama eksikliği yaşıyorsanız doktorunuz size hCG iğnesi verebilir.hCG iğnesi hamile kalmayı kolaylaştırır.Ama gebelik testi vücutta bulunan hCG seviyesini ölçerek çalışır.hCG iğnesi aldığınızda vücutta hCG seviyesi artabilir ve bu da yanlış pozitif  gebelik testine neden olabilir.

-Antiepileptik veya Antikonvülsifler: Barbitüratlar, bromitler, benzodiazepinler, fruktoz türevleri, yağ asitleri, triazinler, primidon, GABA analogları ve diğer antikonvülsanlar gibi ilaçlar gebelik testinin sonucunu etkileyebilir.

-Kaygı önleyici ilaçlar ve sakinleştiriciler:Bu ilaçlar hCg seviyesinin yükselmesine neden olur,ve bu da yanlış pozitif gebelik testi ile sonuçlanır.Bu ilaçlar genellikle azapirone, benzodiazepine, ve hydroxyzine. chlorpromazine, droperidol, triflupromazine ve clozapine.

-Prometazin:Alerji ve kusma tedavisinde kullanılır.Bu ilaçlar güçlü yan etkilere sahiptir ve yanlış pozitif sonuca neden olabilir.

Not:Yukarıda belirtilen ilaçlar yanlış pozitif gebelik testine neden olduğu için,bunlara kısa süreliğine ara verip testi yapmak en iyisidir.

Yanlış pozitif gebelik testine neden olan diğer faktörler

Bazı ilaçlar yanlış pozitif gebelik testine neden olduğu gibi,diğer bazı hastalıklar veya faktörler de yanlış pozitif gebelik testi ile sonuçlanabilir.

1-Gebelik testini doğru kullanmamak

Eğer gebelik testini belirtilen kurallara göre kullanmasanız yanlış pozitifi sonuca neden olabilir.Testi yapmadan önce testte belirtilen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.Bu önemlidir çünkü farklı testler hCG seviyesini farklı yollardan ölçebilir.

2-Gebelik testini zamanında okumamak

Aklınızda bulunsun,gebelik testinde sonuçlar sadece kısa süreliğine etkilidir.Eğer uzun bir aradan sonra sonucu okursanız idrar kurur ve teste bazı çizgilere neden olur.Bu durumda hamile olup olmadığınızı tespit etmek zor olabilir.Bu nedenle test üzerinde belirtilen zaman çerçevesinde testi okumak önemlidir.

3-Kirlenmiş idrar numunesi

İdrarda herhangi bir kirlilik veya yabancı madde yanlış pozitif testine neden olabilir.Bu genellikle idrara deterjan,sabun veya hatta kan karıştığı zaman olur.Ayrıca kirli kap içine konulan testler de idrar örneğinin kirlenmesine neden olabilir ve böylece sonuçları etkileyebilir.İdrara kan karışması da test sonucunu etkileyebilir ve idrara kan karışması genellikle mesane enfeskiyonu veya böbrek hastalığı belirtisidir.

4-Tıbbi durumlar

Yumurtalık kistleri,dış gebelik (ektopik gebelik),menopoz,ve diğer bazı hastalıklar da yanlış pozitif gebelik testine neden olabilir.Döllenme sırasında bazı problemler meydana gelebilir,bu problemler trofoblastik tümörler denilen nadir tıbbi durumlara neden olabilir,bu tümörler de yanlış pozitif gebelik testine neden olur.

5-Sessiz düşük (kimyasal gebelik)

Gebeliğin erken dönemlerinde bebeğin kaybedilmesidir.Yerleşmeden sonra genellikle hamile kalırsınız ve böylece vücutta hCG seviyesi yükselir.Fakat,bazen gebelik devam edemez ve düşükle sonuçlanır.Eğer bu zamanda test yaparsanız vücutta hala hCG hormonu olduğu için test pozitif sonuç gösterir.Sessiz düşük genellikle genetik anormallerden kaynaklanır.

6-Arızalı gebelik testleri

Bazı kadınlar test alırken son kullanama tarihine bakmaz.Son kullanma tarihi geçmiş testler yanlış pozitif sonuç verebilir.Bu nedenle test alırken markasına dikkat edin ve öncelikle son kullanma tarihine bakın.