Yumurta kaç mm olunca çatlar?

Yumurtalık döngüsü,menstrual döngünün ilk gününde başlar,menstrual döngü de kanamanın yani adetin ilk günü ile birlikte başlar.Bu tarihte menstrual döngüyü korumakla görevli olan östrojen,progesteron,FSH ve LH hormonları başlangıç seviyesindedir.

Bu zamanda düşük seviyede olan östrojen hormonu beyinde bulunan hipofiz bezini uyararak folikül uyarıcı hormon olan FSH hormonun üretilmesini sağlar.Yükselmeye başlayan FSH hormonu yumurtalıklarda bulunan Graafian foliküllerini uyararak gelişmesini sağlar.Bu bize yumurtalık döngüsünün nasıl başladığını göstermektedir.

Aslında menopoz teşhis edilirken yumurtalıklarda sağlıklı gelişmeyen foliküllere ve yumurtalık döngüsünde artmayan FSH ve LH seviyelerine bakılır.

Yumurta kaç mm olunca çatlar?

Foliküler faz, hipofiz bezinden salgılanan FSH hormonun uyarısıyla bir yumurtalıkta yaklaşık 20 Graafian folikülün gelişmesi ile başlar.Bu foliküler yavaş yavaş gelişerek kana östrojen estrojen hormonu salgılar.

Foliküler fazın yakalaşık 10.günlerinde,folikülerden bir tanesi diğerlerine oranla çok daha büyük olur.Eğer bu folikü büyür ve çok daha baskın olursa dominant olur.Diğer foliküllerin gelişimi durur ve aslında ölürler.

Baskın olan folükül yaklaşık olarak 18-20 mm'ye ulaştığında çatlar ve adetin 14-16.günleri arasında bir yumurta serbest bırakılır.Başka deyişle yumurta 18-20 mm olunca çatlar.Yumurta çatladıktan sonra foliküler faz sona erer ve luteal faz başlar.

Eğer kadın kısırlık tedavisi görüyorsa ve yumurtalıkları uyarmak için ilaç alıyorsa,yumurta çatlamadan önce 22-25 mm'ye kadar ulaşabilir.Ayrıca birden fazla baskın yani dominant yumurtaya sahip olabilir.Bu nedenle yumurta çatladığında 1-3 yumurta serbest bırakılabilir ve kısırlık tedavisi gören kadınlarda ikiz üçüz olasılığı daha fazla olur.